preskoči na sadržaj
Vjeronauk

Izborna nastava za učenike od 1. do 8. razreda


NOSITELJ:

 • Ana Majnarić Radošević

CILJ:

 • Sustavno i što cjelovitije, dijeloški i ekumenski vrlo otvoreno upoznavanje katoličke vjere u svim njezinim bitnim dimenzijama.

 • Sustavno i skladno teološko-ekleziološko i antropološko-pedagoško povezivanje Božje objave i tradicije Crkve s iskustvom vjeroučenika.

 • Senzibilizirati učenike za religioznu dimenziju koja prožima i nadilazi sve dimenzije čovjekova bića, tj. razvijati kod učenika osjetljivost za otvorenost prema transcedenciji u najširem smislu, te za njegovu otvorenost i njegov odnos prema Bogu što dolazi do izražaja i u čovjekovu spoznavanju, doživljavanju i njegovu djelovanju.

 • Osposobljavati učenike za postavljane pitanja o cjelini i najdubljem smislu čovjekova života i svijeta, te za odgovaranje na pitanja u svjetlu poruke i iskustva kršćanske vjere.

 • Pomoći učenicima u odgovornom, kvalitetnom i kreativnom oblikovanju vlastitog, pojedinačnog i zajedničkog općeljudskog i vjerničkog života u odnosu prema sebi, drugima, društvu i svijetu općenito, te na poseban način prema Bogu.

NAMJENA:

 • Otkriti tragove najdubljeg smisla čovjekova života.

 • Izgraditi otvorenost prema transcendenciji, ljudskoj krhkosti i veličini Božje vječnosti.

 • Izgraditi i ostvariti zrelu ljudsku i vjerničku osobnost u svim dimenzijama čovjekova života: tjelesnoj, duševnoj i duhovnoj razini.

NAČIN REALIZACIJE:   

 • analiza biblijskih i drugih tekstova

 • razgovor, debate,

 • izrada pps, 

 • likovne, kreativne radionice,

 • igra asocijacije,promišljanja i  pronalaženja

 • analiza fotografija,

 • korištenje raznovrsnih medija komunikacije,

 • izrada panoa i mentalnih mapa,

 • kvizovi znanja,

 • grupni i individualni rad,

 • prigodno obilježavanje crkvenih i državnih blagdana i praznika

 • učionička i izvanučionička nastava, integrirni dani

Njemački jezik

Kurikulumsko područje

Jezično-komunikacijsko područje

IZBORNA NASTAVA NJEMAČKOGA JEZIKA

 1. Ciklus (razred)

I. – III. ciklus ( 4. – 8. r. )

 1. Cilj

Učenje njemačkog jezika glavni je cilj izborne
nastave. Kod učenika će se poticati razvijanje
svijesti o važnosti i vrijednosti jezika te nužnosti
ovladavanja istim kao sredstvom komuniciranja
i sporazumijevanja.

 1. Obrazloženje cilja

Cilj je poštivanje pravopisne norme, pravilno
čitanje i pisanje, samostalno sastavljanje i
govorenje te poštivanje njemačkog jezika i
kulture.

 1. Očekivani ishodi/postignuća

- učenici će steći potrebne razine slušanja,
  govorenja, čitanja i pisanja ključne za
  sporazumijevanje na njemačkom jeziku

- naučiti jezikom usmeno i pisano izraziti svoje misli,
  osjećaje, stavove te razviti zanimanje, razumijevanje

 1. Način realizacije
 • Oblik

Izborna nastava

 2 sata tjedno, 70 sati godišnje

 • Sudionici

 

učenici 4. – 8. r. , učiteljica Nina Majnarić Mirković

 • Način učenja

- čitaju, pišu, govore, slušaju, pišu domaće uratke,
  rješavaju kvizove i druge jezične igre

- međusobno surađuju, grupno i u paru

 • Metode podučavanja

- učiteljica sastavlja plan i program izborne nastave,
  a potom individualno pristupa svakom učeniku
  procjenjujući prethodna znanja i planirajući sadržaje,
  metode i postupke primjerene svakom učeniku

- vodi liste praćenja, napredovanja učenika

 

 • Trajanje izvedbe

2 sata tjedno, 70 sati godišnje;

od rujna 2018. do lipnja 2019.

 1. Potrebni resursi

MT škole

 1. Način praćenja i provjere ishoda/postignuća

praćenje je kontinuirano, na redovnoj nastavi
trebaju biti vidljivi rezultati u pisanim i usmenim
provjerama

 1. Odgovorne osobe

učiteljica njemačkog jezika, Nina Majnarić Mirković

Izborna nastava informatike za učenike 7. i 8. razreda

 

1. Ciklus (razred)

 

 

 III. ciklus (7. i 8. razred)

 

2. Cilj

 

Učenici će biti osposobljeni za uporabu računala,
informacijske i komunikacijske tehnologije u učenju,
radu i svakodnevnomu životu.

Razviti će algoritamski način razmišljanja, steći
vještine i sposobnosti primjene računala pri
rješavanju problema u različitim područjima primjene.

 

3. Obrazloženje cilja       (povezan s potrebama,     interesima učenika i   vrijednostima ŠK)

 

Za život u suvremenom svijetu važno je poznavanje

informacijsko-komunikacijske tehnologije,
njenih mogućnosti ali i potencijalnih opasnosti
te načina njihovog izbjegavanja i uspješnog rješavanja.

 

4. Očekivani
    ishodi/postignuća
    (Učenik će moći):

 

- objasniti moguće primjene računala

- nabrojiti dijelove strojne opreme računala i
  njihovu namjenu

- razlikovati vrste datoteka i obavljati osnovne
  operacije s mapama i datotekama

- koristiti se alatima programa za crtanje

- oblikovati tekst programom za rad s tekstom

- odgovorno i sigurno koristiti usluge Interneta

- snimati i obraditi zvučne i videozapise
  korištenjem odgovarajuće programske opreme

- izraditi i urediti prezentacije

- koristiti se alatima programa za izradu
  proračunskih tablica

- koristiti se alatima programa za izradu
   baza podataka

- stvoriti i urediti mrežnu stranicu

- koristiti naredbe programskog jezika za
  rješavanje jednostavnijih problema

 

5. Način realizacije:

 • Oblik


izborna učionička nastava

 • Sudionici


učenici i učitelj

 

 • Načini učenja

 

razgovor o nastavnom sadržaju, samostalan
ili grupni rad na računalu, samostalan
ili grupni rad pri rješavanju zadataka u radnoj
bilježnici, pisanje, crtanje

 

 • Metode poučavanja

 

izlaganje gradiva, demonstracija rada na računalu,
poticanje razgovora i diskusija, moderiranje
individualnog i grupnog rada, praćenje
učenika i pružanje povratnih informacija u
obliku usmenih komentara i pisanih brojčanih i
opisnih ocjena

 • Trajanje izvedbe


od rujna 2018. do lipnja 2019.

2 sata tjedno, 70 sati godišnje

 

6. Potrebni resursi

 

informatička učionica s dovoljnim brojem
računala koja imaju pristup internetu i
potrebnu strojnu i programsku opremu, papir
za ispis zadataka za vježbu i provjeru znanja.

 

 • Moguće teškoće

 

- neujednačenost računalne opreme
- nedovoljan broj računala za samostalan
  rad svakog učenika
- neplanirani kvarovi opreme

 

7. Način praćenja i provjere           ishoda i postignuća

 

kontinuirano individualno praćenje napretka
učenika te opisno i brojčano vrednovanje
ostvarenih rezultata

8. Odgovorne osobe

Nina Majnarić Mirković, učiteljica informatike

Kalendar
« Srpanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


Tražilicae dnevnik


e dnevnik


ODABIR UDŽBENIKA

Esigurnost-anketa
Priloženi dokumenti:
Sigurnost na internetu 2017.pptx


virtualna knjižnica


katalog knjižnice


školska natjecanja

e lektire


informacije o školi
Priloženi dokumenti:
LETAK, DR. STR..pub 2019. (1).pub


WEB 2.0 ALATI

Priloženi dokumenti:
WEB 2.0 alati.docx


školski zbor Brezice


Europska unija

Nauči sve o EU kroz zabavu i igre

preskoči na navigaciju